'HET IS ERGER DAN JE DENKT'

Klimaatverandering: 'Het is erger dan je denkt... veel erger' Dat zijn de eerste negen woorden uit het in maart verschenen boek De Onbewoonbare Aarde van David Wallace-Wells. In dit apocalyptisch boek neemt de schrijver ons mee in zijn visie over wat wij kunnen verwachten in een opwarmend klimaat. En dat het stijgen van de zeespiegel slechts het begin van een reeks fundamentele veranderingen voor het leven op Aarde, zet aardig de toon van het verhaal. 

Volgens Wallace-Wells is het menselijk leed niet te overzien als de Aarde twee tot vier graden opwarmt. Zo zullen door de toenemende en extreme droogte de zoetwatervoorraden wereldwijd snel en onherstelbaar slinken, steden rond de evenaar letterlijk te heet worden om in te leven en zullen er overal steeds vaker grote oncontroleerbare natuurbranden zijn. 

Verder omschrijft Wallace-Wells hoe ziektes als malaria en andere plagen steeds noordelijker zullen oprukken door muggen, bacteriën en virussen die in een warmer klimaat beter gedijen of zich sneller verspreiden. Maar ook beschrijft hij hoe de landbouwopbrengsten zullen dalen en dat hongersnoden en andere natuurrampen de wereldbevolking tot waanzin zullen drijven met hele bevolkingsmigraties en burgeroorlogen tot gevolg.

Op de website van het AD verscheen eind maart een interview met de auteur van De Onbewoonbare Aarde. En op bol.com kochten wij onlangs zijn boek.