Wat is preppen?

En wanneer ben je een prepper?

VOOR WIE HET NOG STEEDS NIET WEET

Het woord preppen is een afgeleide van het Engelse woord prepare, wat "voorbereiden" betekent. Mensen die preppen en dan dus in de categorie preppers vallen, bereiden zich dus voor.

"Bereiden zich voor op... wat?" Preppers bereiden zich voor op een mogelijk rampsenario. Voor de een is dit senario een natuurramp ten gevolgen van de klimaarverandering. Voor een ander is het een alles vernietigende atoomoorlog. Hoewel erg verschillende qua aanpak m.b.t. de te treffen voorbereidingen, hebben deze scenario's vaak een gezamelijke uitkomst; TEOTWAWKI. Deze term c.q. onuitspreekbare reeks van letters is de afkorting van: The End Of The World As We Know It. Wat dan in het Nederlands weer neerkomt op; Het einde van de wereld zoals wij die kennen.

WANNEER BEN DAN EEN 'PREPPER'?

Voordat iemand zichzelf een 'prepper' zal noemen zijn er een aantal fases waar hij of zij doorheen zal gaan. Deze fases zijn van puur geestelijk niveau tot uitvoerend praktijkniveau. Iedere prepper in de dop zal ergens in zijn of haar leven bewust worden van de noodzaak om te preppen en hierop anticiperen. En hoewel de te treffen voorbreidingen voor een ieder verschillend kunnen zijn, zijn deze fases feitelijk voor iedereen gelijk. Hieronder doen wij een poging wij deze fases verder toe te lichten.
Image

DE BEWUSTWORDING

Of het nu van jongs af aan je aandacht had of dat het pas begon te leven nadat je ergens in 2010 een aflevering van Doomsday Preppers op National Geographic zag of dat je het pas sinds Trump aan de macht is hebt, is niet van belang. Het gaat erom dat je op dit moment de inhoud van deze website aan het lezen bent en het onderwerp je dus interesseerd. 

De bewustwording komt vaak voort uit het gevoel dat er op grote schaal iets te gebeuren staat waarop de regering geen antwoord heeft en je naar alle waarschijnlijkheid aan je eigen lot wordt overgeleverd.

Deze gebeurtenis, oftewel; het scenario, is van essentieel belang bij de verdere stappen en is voor velen verschillend. De bewustwording daarentegen is voor iedere prepper, jong of oud, nieuw of ervaren, gelijk en feitelijk de eerste stap die genomen wordt.

Het begint allemaal met het toegeven aan dit 'gevoel'. Geef je toe aan de neiging om te gaan preppen? Dan kan het niet anders dan dat het goed voelt! Maar heb direct ook maling aan dat wat uw omgeving ervan vindt. Heb maling aan de maatschappelijke stempel die een prepper heeft. Want in alle gevallen, lacht u het laatst als TSHTF en de overlevingskansen voor niet-prepper tot minimaal zijn teruggebracht.

DE FEITEN

Zodra je je bewust bent van het feit dát je wilt gaan preppen en je ook weet wáárom je wilt gaan preppen is het wederom van essentieel belang dat je door simpelweg logisch na te denken erachter moet gaan komen welke problemen je voor moet blijven.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan dijkdoorbraken bij een 'mega quake' of springvloed. Driekwart van Nederland ligt onder de zeespiegel. Hoe droog blijf je als de laaggelegen gebieden onderwater komen te staan?

Ook niet geheel onbelangrijk zijn factoren als:
  • de locatie van de dichtstbijzijnde nucleaire instelling
  • de locatie van de dichtstbijzijnde penitentiaire inrichting
  • vluchtroutes
Bedenk dus goed wat het gebied waarin je woont en werkt voor jou kan betekenen en waar de eventuele gevaren kunnen liggen.

Alle elementen met betrekking op 'wat er kan gebeuren' hangen natuurlijk af van het scenario waar je je op voor wilt gaan bereiden.

PLAN VAN AANPAK

En als dan het moment daar is en je voor je zelf beslist hebt dat je gaat beginnen met 'preppen' én je een globaal beeld hebt van wat er kan gebeuren tijdens en na het moment van SHTF, is de volgende stap van een goede voorbereiding het maken van een; plan van aanpak.

In dit plan van aanpak zijn een aantal punten van groot belang. De eerste twee punten zijn in feite al besproken. De overige komen tijdens het maken van een plan van aanpak vanzelf naar voren.

Het maken van een plan van aanpak is niet makkelijk en zal de nodige uren in beslag nemen. Maar laat je hierdoor vooral niet ontmoedigen maar neem pen en papier (waarschijnlijk computer, beeldscherm en toetsenbord) en begin met het omschrijven van "jouw sceanrio" gevolgd door de voorbereidingen die je wilt treffen.

Omschrijf in korte zinnen wat je wil gaan doen als er zich een ramp voordoet. Blijf je thuis en tref je daarvoor de nodige voorbereidingen of ga je er vandoor, misschien wel richting een BOL en ligt je focus dus meer op het samenstellen van een goede BOB en het verzinnen van een manier om veilig weg te komen. 

Ook niet geheel onbelangrijk is natuurlijk je gezinssituatie. De voorbereiding van iemand die op zich zelf is aangewezen, verschillen aanzienlijk van iemand die de verantwoording draagt voor zijn of haar gehele gezin of - nog complexer - complete familie en vrienden groep. Laat jouw plan van aanpak daarom aansluiten bij jouw (gezins) situatie en anticipeer hierop.

Een volgende punt in jouw plan van aanpak is te vergelijken met een RI&E (risoco inventarisatie en evaluatie). Breng de problemen c.q. gevaren die jouw senario mogelijk met zich mee brengt in kaart. Doe dit voor zowel je directe woonomgeving als bijvoorbeeld de route naar je werk of naar een eventuele BOL. Noteer alle belangrijke en gevaarlijke plaatsen bij jou in de buurt of geef deze bijvoorbeeld aan op een landkaart. Bekijk ook de eventuele vluchtwegen en probeer op voorhand te verzinnen wat je kan doen mochten zich bepaalde problemen voordoen.

Plagiaat? ...of is het iets anders?

Heb je dit eerder gezien maar dan ergens anders? Dat kan! De inhoud van deze pagina verscheen deels of geheel al eerder al op de website van Doomsday Preppers. Meer weten over hoe dat precies zit? Lees hier: "Terug op het nest"