JODIUMTABLETTEN, WEL OF NIET?

Iedereen die zich dan ook maar een beetje bezig houdt met het treffen van de juiste voorbereidingen zal ongetwijfeld ook al bezig geweest zijn met het volgende onderwerp: Jodiumtabletten... Hoe zit dat nou eigenlijk?

De jodiumtabletten. 

Op het internet zijn er genoeg te verkrijgen. De meeste hebben echter een (te) lage dosis om te kunnen functioneren als bescherming tegen besmetting van de schildklier door radioactief jodium. 

 

Maar hoe zit het nu precies?  

Jodiumtabletten kunnen  nuttig zijn tijdens een nucleaire noodsituatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een incident in een kerncentrale, bij het transport of het gebruik van radioactieve stoffen of tijdens een terroristische aanslag.  In alle gevallen kan er radioactief jodium vrijkomen in de atmosfeer. De ervaring leert ons dat deze er radioactief jodium zelfs tot op zeer grote afstand door de wind meegenomen kan worden.

 

Hoe beschermen die jodiumtabletten je dan?

Wanneer ons lichaam in aanraking komt met radioactief jodium wordt dit binnen enkele uren in sterke mate opgenomen in onze schildklier. Hierdoor wordt de schildklier blootgesteld aan grote hoeveelheden straling wat dan weer kan leiden tot schildklierkanker en andere schildklieraandoeningen.  De risico’s voor kinderen zijn het grootst. 

Het is dus de inname van jodiumtabletten die een verzadiging van jodium in de schildklier veroorzaakt welke dan weer de opname van radioactief jodium in de schildklier verhindert. 

 

Hoeveel moet je slikken?

Hoewel er op het internet flink over gediscussieerd kan worden is hier maar één passend antwoord op. 

De hoeveelheid jodium aanwezig in voedingssupplementen of multivitaminepreparaten is vaak dusdanig laag dat deze niet – redelijke wijze tot je te nemen - voldoende zijn voor verzadiging  van de schildklier. 

De aanbevolen dosering is 16 mg voor kinderen jonger dan een maand oud, 32 mg voor zuigelingen 1-36 maanden oud, 65 mg voor kinderen van 3-12, en 130 mg voor volwassenen.

 

Wel even belangrijk om te weten!

Jodiumtabletten bieden geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen zoals cesium of strontium. Je kunt je zelf hier enkel tegen beschermen door op tijd te schuilen en daarbij te voorkomen dat de ruimte besmet raakt met de lucht van buitenaf.

 

Hoe zit dat met mensen ouder dan 40?

De noodzaak van het gebruik van jodiumtabletten bij personen ouder dan 40 jaar wordt is discustabel. Dit heeft te maken met twee redenen. Zo daalt het risico op schildklierkanker ten gevolge van de opname van radioactief jodium naarmate we ouder worden. Daarnaast is de werking van personen ouder dan 40 jaar, vaker ontregeld. Met de inname van jodiumtabletten verhogen we het risico op ongewenste effecten. Is de werking van de schildklier sterk ontregeld? Dan is de kans op ongewenste effecten door de inname groter worden dat het voordeel ervan. 

In sommige gevallen worden jodiumtabletten wél aangeraden bij personen ouder dan 40 jaar. Dit kan zijn wanneer de verwachte blootstelling dusdanig hoog is dat het kan leiden tot acute effecten op de schildklier of bijvoorbeeld in het geval van een  zwangerschap. 

 

Wanneer mag je geen jodiumtabletten slikken?

Het kan zijn dat je allergisch bent voor jodium. Dan is het een slecht idee om jodiumtabletten te slikken. Maar dat mag natuurlijk duidelijk zijn! :P Maar ook voor personen met een aangeboren spierziekte, huidziektes zoals Dermatitis herpetiformis, hypocomplementaire vasculitis of Iododerma tuberosum of indien je reeds schildklierproblemen hebt, is het niet aan te raden jodiumtabletten te slikken. Uiteraard is het verstandig dit voor je zelf duidelijk te krijgen.

 

Waar kan je jodiumtabletten in de juiste dosering krijgen?

Woon je in de buurt van een nucleaire installatie dan kan je vaak gratis jodiumtabletten afhalen bij de apotheek om de hoek. 

Woon je niet in de buurt maar ben je gewoon graag goed voorbereid? Dan zijn er gelukkig een klein aantal webwinkels waar je jodiumtabletten in de juiste dosering kan bestellen. Zo natuurlijk ook onze webshop. 

 

Heb je aanvullende informatie of juist een vraag? Laat het ons weten!