SCENARIO'S ZONDER AANDACHT

SCENARIO'S DIE NIET VEEL AANDACHT GENIETEN

Verschillende vulkanen in o.a. Guatemala en Hawaii kwamen onlangs weer tot leven. En dat was een duidelijke herinnering aan de destructieve krachten die door moeder natuur op ons losgelaten kan worden. Maar hoe indrukwekkend en gewelddadig dit beeldmateriaal ook mag overkomen, het is niets in vergelijking met sommige van de minder bekende natuurrampen die worden voorspeld.

Deze super vulkanen of mega tsunami’s zijn catastrofistisch dusdanige omvang dat het de levens van tientallen miljoenen mensen zal beïnvloeden. (note: de vulkaan op de foto is niet Mexico's Mount Colima maar de Vesuvius)

DE CASCADIAN 'BIG ONE' 

Vlak voor de westkust van Noord-Amerika (Stille Oceaan) loopt vanaf het noorden (ter hoogte van Californië) naar het zuiden (Vancouver Island), een breuklijn. Hier wordt de bodem van de Stille Oceaan al het ware onder het Noord-Amerikaanse landmassa gedrukt.

Hoewel de bewegingssnelheid van de oceaanbodem hier slechts 40 mm per jaar is, blijft het bovenste deel (de landmassa) liggen waar het ligt. Dit betekent dat de Noord-Amerikaanse plaat wordt samengeperst. De druk die zo wordt opgebouwd zal op een gegeven moment vrij moeten komen. Wanneer dit gebeurt zal dat in de vorm zijn van een zeer zware aardbeving waarbij het kustgebied tot wel 2 meter zou verzakken en mogelijk 30 meter horizontaal zou kunnen worden verplaatst. Kort na de beving zal er een tsunami de kust bereiken met een afmeting waarbij de tsuniami Sendai (Japan 2011) verbleekt. 

Aan de westkust van Amerika leven zo’n 7 miljoen mensen. 

Wetenschappers hebben berekend dat in de laatste 10.000 jaar dit gebied 41 grote aardbevingen  heeft geïncasseerd met een gemiddeld interval van 244 jaar. De laatste was grote beveing 315 jaar geleden.

DE NOORDZEE TSUNAMI

Hoewel een verwoestende tsunami op de Noordzee een onwaarschijnlijke situatie lijkt is het (wederom) de klimaatverandering die leidt tot bezorgdheid. We hebben het dan over een onderzeese landverschuiving. 

Wetenschappers wijzen op een gebeurtenis van ruim 6000 jaar geleden. Onder andere een scherpe stijging van de zeespiegel en het snelle smelten van het ijs, toegeschreven aan een veranderend klimaat, zou er voor hebben gezorgd dat de het land aan de rand van het Noorse continentaal plaat instabiel werd en uiteindelijk een 300 kilometer lange, onderzeese landverschuiving veroorzaakte. Dit veroorzaakte een tsunami die een hoogte van 20 meter had toen deze de Shetland-eilanden bereikte. Nog ongeveer 10 meter hoog was tegen de tijd dat het de Noorse kust bereikte en nog altijd zes meter hoog toen het de noordelijke en westelijke kust van Schotland bereikte.

Met het huidige opwarmende klimaat en het bijbehorende smelten van de Groenlandse en west-Antarctische ijskappen, is een soortgelijke gebeurtenis niet ondenkbaar.

DE HILINA SLUMP

Vergeet de bekend tsunami dreiging die wordt toegeschreven aan de mogelijke ineenstorting van de vulkaan Cumbre Vieja op La Palma (Canarische Eilanden). Een veel groter gevaar dreigt er vanuit de mogelijke ineenstorting van het zuidelijke deel van de Kilauea vulkaan op het Grote Eiland van Hawaï. Aangeduid als de Hilina Slump zou dit 12.000 kubieke kilometer stuk vulkaan bij een eerst volgende aardbeving, op het voortdurend actieve eiland, de Stille Oceaan in kunnen glijden, waarbij een mega-tsunami zal ontstaan die met enkele uren de westkust van Noord Amerika zal bereiken met alle gevolgen van dien. 

Er zijn bewijzen dat een soortgelijke instorting in het nabijgelegen Mauna Loa zo’n 120.000 jaar geleden een tsunami voort bracht die in aanloop een hoogte van meer dan 400 meter had. Zelfs de meest recent beweging van de Hilina Slump in 1975 gegenereerd een kleinere, maar verwoestende tsunami die Californië bereikte.  

SUPERVULKAAN TOBA

De dreiging die uitgaat van de super vulkaan onder het Amerikaanse natuurpark Yellowstone kennen we allemaal. Minder bekend én erkend is bijvoorbeeld de supervulkaan Toba op het Indonesië eiland Sumatra. 

De laatste uitbarsting van Toba was ongeveer 74.000 jaar geleden en was naar alle waarschijnlijkheid de grootste van de laatste 2 miljoen jaar. De door de uitbarsting gevormde krater is het tegenwoordige Tobameer, 100 km lang en 30 km breed.

Door deze uitbarsting van kwam een groot deel van het eiland onder een dikke laag lava kwam er naar schatting zo’n 2790 km³ as de atmosfeer terecht. (ruim 10% meer dan de laatste uitbarsting van de supervulkaan onder Yellowstone, zo’n 2.2 miljoen jaar geleden)  Door de uitbarsting van Toba kwam een groot gebied ten noordwesten van de vulkaan onder een dikke laag as terecht en de daalde wereldwijd de temperatuur doordat de asdeeltjes en het zwavelzuur het zonlicht blokkeerden. Dit verschijnsel is vergelijkbaar met een nucleaire winter.

Hoewel de supervulkaan Toba “maar” eens per 400.000 jaar uitbarst en de laatste slechts 74.000 jaar gelden plaats vond, zijn er geleerden die beweren dat Toba niet nog 326.000 jaar op zich laat wachten.


CREDITS

Dit artikel of een deel ervan verscheen eerder op: www.iflscience.com 

  • Titel: Five Global Catastrophes That Could Happen Tomorrow
  • Datum: 03-10-2015 
  • Auteur: Matthew Blackett